Ny reklamkampanj manar till val

2002-11-13

KPAs nya reklamkampanj uppmanar till ett medvetet pensionsval. KPA marknadsför sig i höstens kampanj som det etiska alternativet för pensionssparande. Genom att hårddra konsekvenserna av var man placerar sina pensionspengar, försöker man göra sambandet mellan etik och pension tydligt.

Kampanjen syftar i första hand till att uppmärksamma kommun- och landstingsanställda om att de innan årsskiftet ska välja förvaltare för sin tjänstepension, PFA. Nyanställda samt de som under året fyllt 28 år omfattas av valet. Det rör sig om cirka 100 000 personer.

Kampanjen smygstartar vecka 46 med annonsering i fack- och veckopress och löper sedan året ut. Under vecka 49-50 går kampanjen dessutom på utomhusmedia i storstäderna, med banners och kampanjsite på Internet och med två olika reklamspotar i radio. Målgruppen bearbetas också med direktreklam. Steg ett i den bearbetningen började i augusti och avslutas med ett utskick i vecka 49.

Kampanjen är framtagen i samarbete med reklambyrån Volt, som har samarbetat med KPA ett drygt år.

Arbetsgruppen på Volt består av Henrik Stampe, strateg och projektledare, Hans Ahlgren, Creative Director Tina Råman, copy, Stefan Lindros, AD, Andreas Carlsson, webb och Cilla Winberg, produktionsledare. Krut har producerat radioreklamen.

 

För mer information kontakta:

Carina Ahlberg, Chef marknadskommunikation
Tel: 0734-39 22 91

Henrik Stampe på Volt
Tel: 08-678 59 00

)