Ökat engagemang för etiskt sparande

2006-11-16

Hela 97 procent av KPA Pensions kunder anser att mänskliga rättigheter och miljö är viktiga kriterier när pensionspengarna placeras. Även vapen, tobak, spel, alkohol och pornografi engagerar en klar majoritet. Det visar undersökningar som genomförts under juni, augusti och september av Ipsos på uppdrag av KPA Pension.

1 000 kunder i olika åldrar och yrken över hela landet har ingått i undersökningen. Dessutom har nio fokusgrupper med totalt 41 personer djupintervjuats under två timmar i Stockholm och Karlstad. Resultatet är samstämmigt: nej till barnarbete, vapen, tobak, spel, alkohol och pornografi. Samtidigt vill i stort sett alla värna miljön. Allra mest har motståndet mot vapen och pornografi ökat. Två av tre kunder anger i dag dessa kriterier som viktiga, en ökning med 17 procent sedan en liknande undersökning genomfördes 2001. Engagemanget mot andra områden som tobak, spel och alkohol ökar också.

- De nya undersökningarna visar ett klart ökat intresse för etiska investeringar, säger Sofia Hagman ansvarig för arbetet med KPA Pensions samhällsansvar.
- Våra kunder understryker vår trovärdighet i att vi enbart har etiska investeringar i våra fonder. De uppskattar också vår satsning på att kombinera både aktiv påverkan av vissa företag med att utesluta andra företag som tillverkar vapen, tobak, spel och alkohol. Undersökningen visar även att kunderna uppfattar KPA Pension som ett tryggt och etiskt bolag med bra avkastning och låga avgifter kopplat till ett aktivt samhällsansvar.

Bertil Repfennig, vd i KPA Pension kommenterar:

- Etiskt sparande och etisk konsumtion är en tydlig global trend. Det innebär att företag ska ta ansvar både när det gäller kunder, leverantörer, anställda, ägare och miljö. Därför ligger KPA Pension helt rätt i tiden. Exempelvis var vi först med att miljöcertifieras inom finansbranschen i Sverige.
- Dessutom visar Ipsos undersökningar att vår ägarstruktur uppskattas. Kunderna påpekar att det är bra att vi inte ägs av någon privat finansaktör utan av en organisation/folkrörelse samt kommunerna och landstingen.

För mer information kontakta:

Bertil Repfennig, vd, KPA Pension, tel 08-665 48 49
Sofia Hagman, KPA Pension, samhällsansvar, tel 08-665 06 16
Birgitta Hammarström, presschef, KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)