Vinsten upp 40 procent för KPA Pension

2006-02-14

KPA Pension nådde stora framgångar under 2005. Kunderna blev vinnare när vinsten ökade med närmare 40 procent till 2,7 miljarder kronor. KPA Pensions kunder har redan fått dela på 2, 4 miljarder i avkastningsränta under förra året, det vill säga 10,2 procent.

Resultatet i KPA-bolagen, före bokslutsdispositioner och skatt, ökade med cirka 40 procent till 2,7 miljarder kronor. (1,9 miljarder kronor 2004). Resultatförbättringen beror främst på den goda avkastningen på placeringstillgångarna. Avkastningen uppgick till 10,2 procent (6,4 procent 2004) i KPA Pensionsförsäkring AB och 6,7 procent (6,1 procent) i KPA Livförsäkring AB.

KPA Pensions låga driftskostnader bidrog också till det goda resultatet. Driftskostnader i förhållande till premier uppgick till endast 4 procent.
- Vi står oss bra, trots den allt hårdare konkurrensen om kommunsektorns pensioner. Det beror utan tvekan på att kunderna uppskattar och värderar vår gedigna kunskap och långa erfarenhet på området, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.

Över två miljarder till pensionstagarna

Anställda i kommuner och landsting kan glädjas åt att KPA Pensions höga avkastning redan har fördelats direkt till deras försäkringar. De fick dela på hela 2,4 miljarder kronor i avkastning under året. Uttryckt i procent betyder det alltså att den fördelade avkastningsräntan blev 10,2 procent

Till skillnad mot de flesta andra pensionsbolagen har KPA Pension inte en återbäringsränta utifrån vad man antar att avkastningen ska bli, utan fördelar i stället den faktiska avkastningen på tillgångarna direkt till kundernas försäkringar varje kvartal.

Premieinkomsten ökade med 5 procent

Premievolymen i livbolagen nådde också nya rekordnivåer. Ökningen blev närmare 5 procent och den totala premieinkomsten uppgick till 7 miljarder kronor (6,7 miljarder kronor 2004).

Ökningen beror på den kraftiga kundtillströmningen under 2004, då inträdesåldern i det kommunala tjänstepensionsavtalet PFA sänktes från 28 till 21 år. Totalt har KPA Pension i dag 900 000 kunder inom kommunsektorn.

KPA Pension marknadsledande

Förtroendet för KPA Pension som leverantör av pensionstjänster är fortsatt starkt, inte minst bland arbetsgivare i kommunsektorn. En klar majoritet av arbetsgivarna har valt att förnya sina avtal med KPA Pension efter ovanligt många upphandlingar under 2005.
- Det här betyder att KPA stärker sin ställning som den dominerande aktören på den kommunala tjänstepensionsmarknaden, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension. Samtidigt innebär det att vi verkligen måste anstränga oss för att ge professionell service, speciellt kring det nya avtalet, KAP-KL.

För ytterligare information, kontakta:

Bertil Repfennig, vd KPA Pension, tel 08-665 48 49
Karin Friberg, chef vd-stab KPA Pension, tel 08-665 05 89
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)