Anställda i kommun och landsting mår bäst trots lägre inkomster än andra

2012-06-12

Anställda i kommuner och landsting är klart nöjdast med livet och sina arbeten. Detta trots att de tjänar sämst. Förklaringen är att de är idealister, familjefantaster men inga statusjägare, enligt en ny undersökning.

Kairos Future har frågat 2 000 personer i Sverige om deras ambitioner med livet. Efter sommaren presenteras den fullständiga rapporten, Generation ambition jakten på lyckan mellan 30 och 50. På uppdrag av KPA Pension har anställda i kommun och landsting specialgranskats. Den svenska undersökningen ska ingå i en större europeisk rapport med 7000 svarande.

Pengar är inte allt. Det visar tydligt jämförelsen mellan anställda i kommunsektorn och andra sektorer. Hela 77 procent tjänar mindre än 300 000 kronor per år mot 52 procent för övriga i snitt. Det beror bland annat på att många arbetar deltid. Därför känner också var tredje kommunanställd ekonomisk stress att jämföra med var fjärde bland andra grupper. Samtidigt är de kommunanställda minst oroade över att bli arbetslösa.

Totalt sett mår de kommunanställda bäst av alla och känner i högre grad att livet har mål och mening. De har högst utbildning, uppfyller ambitionen att utvecklas mer än övriga grupper, har god kontroll över sin tillvaro och har goda relationer med familj, vänner och arbetskamrater. Och de har lägst ambitioner att göra karriär och öka sitt materiella välstånd. Innehållet i arbetet och livet är viktigare än statusen.

Generellt har anställda i kommuner och landsting de högsta idealen. Två av fem anser att det är viktigt att arbeta för att skapa en bättre värld. Och 69 procent (mot 62 för övriga) betonar att egna ideal och övertygelser är viktiga i livet.
-Det speglar också våra egna erfarenheter. Våra kunder inom kommuner och landsting har höga ideal och ett stort samhällsengagemang. Därför placerar vi enbart deras pensionspengar etiskt och är miljöcertifierade sedan 1998, säger Karin Friberg, vice vd i KPA Pension.

För mer information kontakta:

Karin Friberg, vice vd KPA Pension, tel 08-665 05 89 Birgitta Hammarström, presschef, KPA Pension, tel 0734-39 33 37

)