KPA Pension säljer oljebolaget Total

2007-12-14

KPA Pension säljer hela sitt innehav i det franska oljebolaget Total med verksamhet i Burma. - Generellt vill vi helst påverka bolag att ta ett ansvar för framtiden. Men Total klarar inte längre våra krav. Därför säljer vi, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.

KPA Pension investerar sedan ett år i några få utvalda energibolag utifrån bästa miljöbetyg. De här bolagen arbetar alla för att utveckla hållbar energi, något som är komplicerat och kostsamt. Därför är det främst energibolag som har kunskap och möjlighet att i praktiken utveckla grön energi. Ett av dessa bolag har varit Total med bland annat verksamhet i Burma. Men nu lever inte Total längre upp till KPA Pensions miljökriterium.
- Därför säljer vi nu hela vårt innehav i Total på närmare 160 000 aktier till ett värde av drygt 80 miljoner kronor. Självklart blir det också allt svårare att föra en dialog med ett bolag i detta slutna land med fortsatta räder mot oliktänkande. Samtidigt vill jag påpeka att KPA Pensions etiska placeringsregler inte omfattar stater utan enbart företagsgrupper och företagsobligationer som kan handlas på börsen, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.

KPA Pension har de striktaste reglerna för etiska placeringar av alla pensionsbolag i Sverige. Kunderna finns inom vård, skola och omsorg. Nio av tio tycker att det är viktigt att deras pensionsbolag arbetar för miljö och mänskliga rättigheter. Och de vill inte heller ta höga risker i sitt pensionssparande.
- Vi arbetar oerhört målmedvetet för att investera våra kunders pengar på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. När Total inte klarar vår miljörating måste vi sälja. Dessutom medför det i dag vissa risker att investera i Burma. Det är därför FN finns på plats i landet för att trycka på regimen liksom att EU vill skärpa sina handelssanktioner, säger Bertil Repfennig.

För mer information kontakta:

Bertil Repfennig, vd KPA, tel 08-665 08 49 Birgitta Hammarström, presschef, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)