KPA Pension förbättrar resultatet

2007-02-19

KPA Pension går stärkt ur 2006. Bolagsgruppens vinst slog rekord och uppgick till 4,7 miljarder kronor, jämfört med 1,1 miljard kronor 2005. Samtidigt ökade solvensen till 140 procent, den högsta någonsin.

Resultatet i KPA-bolagen, före bokslutsdispositioner och skatt, ökade med drygt 3,5 miljarder kronor till 4,7 miljarder kronor (1,1 miljarder kronor 2005). KPA Pension är ett relativt ungt bolag som växer snabbt. Under 2006 har KPA Pension kraftigt stärkt sin ekonomi och har nu en solvensgrad på 140 procent. (125 procent 2005).
- Vår stabila ekonomi innebär att vi står väl rustade inför framtiden, något som gynnar våra kunder. Vi kan nu successivt öka andelen aktier något utan att riskera pensionsspararnas pengar i lågkonjunkturer. Därmed skapar vi en långsiktigt hållbar avkastning, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.

KPA Pensions låga driftskostnader bidrog också till det goda resultatet. Driftskostnader i förhållande till premier uppgick till endast ca 4 procent. Totala premieinkomster i livbolagen uppgick till 6,4 miljarder kronor 2006 (7 miljarder kronor 2005). Totalt har KPA Pension närmare en miljon kunder inom kommuner och landsting och förvaltar ett kapital på 46 miljarder kronor.

Avkastningen uppgick till 1,6 procent (10,2 procent 2005) i KPA Pensionsförsäkring AB och 2,3 procent (6,7 procent) i KPA Livförsäkring AB. KPA Pension har en försiktig placeringsstrategi och investerade under 2006 till övervägande del i obligationer med långa löptider. Det är naturligt när avtalen med kunderna ofta är 20, 30 år eller längre. Detta ger också en långsiktigt trygg avkastning.
- Den som vill ha garanterad avkastning och inte gör ett val kan känna sig långsiktigt trygg i en traditionell pensionsförsäkring. Den som vill ta något högre risk för att möjligen få högre avkastning kan välja fondförsäkring. Våra fonder har haft en bra utveckling under 2006 och tidigare. Dessutom har vi låga avgifter, säger Bertil Repfennig.

Under 2006 uppgick avkastningen i KPA Pensions etiska aktiefond till 17 procent (33 procent 2005). Samtliga våra fyra etiska fonder har också fått betyget fyra stjärnor av fem för de fem senaste åren av ansedda Morningstar.

KPA Pension marknadsledande

Förtroendet för KPA Pension som leverantör av pensionstjänster är fortsatt starkt, inte minst bland arbetsgivare i kommunsektorn. En klar majoritet av arbetsgivarna har valt att förnya sina avtal med KPA Pension.
– KPA Pension står fortsatt stark, trots den allt hårdare konkurrensen om kommunsektorns pensioner. Det beror på att kunderna uppskattar vår kunskap och långa erfarenhet av tjänstepensioner. Samtidigt ska vi anstränga oss att ännu mer ligga i framkanten och utveckla våra produkter och ge professionell service till våra kunder, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.

För ytterligare information, kontakta:

Bertil Repfennig, vd KPA Pension, tel 08-665 48 49 Karin Friberg, vice vd KPA Pension, tel 08-665 05 89 Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)