Fortsatt stark solvens trots finansiell oro

2011-12-15

KPA Pension solvens är fortsatt stark, 144 procent den 30 november. Detta trots finansoro och historiskt låga marknadsräntor.<br> – En stark solvens är absolut viktigast för att vi ska kunna ge en långsiktigt trygg pension till våra kunder, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Den finansiella oron har sänkt de svenska långräntorna till extremt låga nivåer samtidigt som utvecklingen på börsen har varit negativ under 2011. Detta pressar ned solvensen i alla pensionsbolag. Det är nu extra viktigt att säkerställa att kunderna även i fortsättningen får en långsiktigt trygg pension. Därför har KPA Pensionsförsäkring AB beslutat att justera den garanterade räntan för premiebestämd försäkring från 2,25 procent till 1,5 procent. Förändringen gäller nya inbetalningar från och med den 1 januari 2012.

Målet: att ha en av de starkaste solvenserna

- Vårt mål är att KPA Pensions solvens förblir en av de starkaste på marknaden. En stark solvens är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda tryggt pensionssparande med bra avkastning på lång sikt. Under den senaste 10-årsperioden har vi också lyckats ge en bättre avkastning än genomsnittet för branschen, säger Lars-Åke Vikberg.

Den 30 november 2011 var KPA Pensionsförsäkrings solvensgrad 144 procent. Det innebär att bolagets tillgångar är 44 procent högre än vad som krävs för att täcka de garanterade pensionerna. Totalavkastningen den 30 november var 4,2 procent.

Motsvarande justering av garantiräntan görs också för förmånsbestämd försäkring.

För ytterligare information

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension, tel 08-665 06 45

Anders Munk, chefaktuarie KPA Pension, tel, 08-665 04 26

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 0634, 0734-39 33 37

)