Mia Liblik - ny ordförande i europeisk pensions- organisation

2012-06-28

Mia Liblik, vd för KPA Livförsäkring och chef för Marknadsutveckling i KPA Pension, har valts till ordförande i EAPSPI, European Association of Public Sector Pension Institutions.

EAPSPI är en samarbetsorganisation för 26 pensionsbolag och pensionsfonder inom den offentliga sektorn i 16 europeiska länder. Tillsammans har bolagen 33 miljoner kunder.

- I KPA Pension arbetar vi för att våra kunder inom kommuner och landsting ska få en trygg pension. Därför är det viktigt att lära av pensionsbolag i andra länder och tillsammans påverka utvecklingen av pensionssystemen inom EU, säger Mia Liblik.              

EAPSPI arbetar främst med att analysera hur pensionsbolagens service till sina kunder kan utvecklas genom att lära av varandras ”best practice”. Här ingår att analysera hur EUs lagar påverkar de nationella pensionssystemen. Därför uppmuntrar EAPSPI informations- och kunskapsutbyte i arbetsgrupper, konferenser, seminarier, informationsbrev och direkt kontakt mellan sina medlemmar.

 - Som företrädare för KPA Pension vill jag gärna lyfta fram hur vi arbetar med trygga och etiska placeringar. Och när 26 bolag gemensamt samarbetar kring en fråga blir vi starka. Pensionssystemen i Europa är nationella och anpassade efter våra olika förutsättningar. Därför slår exempelvis förslag om ändringar i lagstiftningen på EU-nivå väldigt olika i olika länder, säger Mia Liblik.

Läs mer på EAPSPIs nya hemsida

Fullständigt pressmeddelande med bilder

)