Försäkrad pensionsskuld – ett tryggt alternativ

2013-03-11

I Svenska Dagbladet den 11 mars får en investmentrådgivare rikta hård kritik mot de pensionsbolag som försäkrar pensionsskulden i kommunsektorn. Bland annat nämns att den garanterade avkastningen är 1,25 – 1,5 procent per år på kapitalet. Inte ett ord om att exempelvis KPA Pensions kunder som har försäkrat sin pensionsskuld har fått en avkastning på 7,9 procent på sitt kapital – varje år under de senaste fem åren. Det är högst bland jämförbara bolag i branschen.

En försäkringslösning styrs av ett stort antal lagar och regler för att pensioner ska vara trygga och Finansinspektionen är tillsynsmyndighet. Regelverket är politiskt beslutat, något som också borde passa en kommun väldigt bra.

Den stora finansoron under de senaste åren har påverkat både skuld och tillgångssidan, vilket kunder med en försäkringslösning helt har sluppit. De har fått betydligt jämnare och mer förutsägbara pensionskostnader, något som tilltalar oerhört många kommuner. De har varit trygga med en försäkringslösning som säkerställt att det finns pengar till att betala ut en garanterad pension till sina anställda. Detta innebär att kunderna inte bara har en garanterad ränta utan även är försäkrade mot risken för ökade kostnader till följd av längre livslängd.

-Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och därför anser vi att de kommuner som försäkrar en del av sin pensionsskuld verkligen tar ansvar för sin framtida ekonomi. De inköpsansvariga i kommunerna är kunniga och upphandlingarna sker i offentliga upphandlingar i hård konkurrens. Det säkerställer en hög kvalitet, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Utbetalningar från ansvarsförbindelsen inkl särskild löneskatt

Bilden visar en kommuns pensionskostnader för ansvarsförbindelsen. Genom att försäkra en del av pensionsskulden, skapar kommunen ett finansiellt utrymme i framtiden.

)