KPA Pension blir förvalt bolag i stor upphandling

2013-06-10

De kommunala företagens samorganisation KFS har enhälligt utsett KPA Pension till förvalsbolag i sin upphandling.

-Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och därför är vi stolta över att ha blivit utvalda, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

För drygt en vecka sedan meddelade pensionsnämnden i KFS att KPA Pension tillhörde de valbara bolagen i årets upphandling. Nu har beskedet kommit att bolaget också har blivit utsett till förvalsbolag i PA-KFS – ett uppdrag som Alecta har i dag.

Avkastning bäst bland jämförbara bolag

PA-KFS-avtalet omfattar cirka 20 000 anställda med en total premievolym om 600 miljoner kronor. De anställda har sedan tidigare flytträtt och det nya PA-KFS-avtalet löper i fem år med start den 1 januari 2014.

KPA Pension är sedan tidigare utsett till förvalt alternativ av fack och arbetsgivare för anställda inom kommunsektorn. Bolaget har stark ekonomi med en totalavkastning i snitt under 5 år (2008-2012) på 7,9 procent per år – bäst i klassen bland jämförbara bolag. Solvensen ligger på 160 procent.

KPA Pension arbetar aktivt för att påverka företag att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter liksom att motverka korruption. Bolaget investerar inte i vapen, alkohol, tobak och spel.

För mer information

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension 
tel 08-665 06 45


Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension 
tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)