Nytt pensionsavtal tecknat med OFR, Akademiker- alliansen och Kommunal

2013-10-04

Arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har kommit överens med de fackliga parterna (OFR, Akademikeralliansen och Kommunal) om ett nytt pensionsavtal.

Pensionsavtalet träder ikraft från och med den 1 januari 2014 och berör arbetstagare som är födda 1986 och senare.

Det nya pensionsavtalet är helt avgiftsbestämt och avgiftsnivåerna (de pengar arbetsgivaren sätter av till din pension) ligger på 4,5 procent för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (426 750 kronor för 2014) och 30 procent för lön över den nivån.

Pensionsavtalet innehåller ingen nedre åldersgräns för när man kan börja tjäna in pension. Tidigare var nedre åldersgränsen 21 år.

Läs mer på:

www.ofr.se

www.akademikeralliansen.se

)