Vi behåller vårt innehav i TeliaSonera

2013-02-05

Telia Sonera har varit under utredning för korruption i deras verksamhet i Uzbekistan. Nu när oberoende granskaren Mannheimer Swartling släppt sin rapport om Telia Soneras verksamhet har KPA Pension valt att behålla innehavet i företaget.

- Det kan hända att vi säljer innehavet i framtiden. Men nu tycker vi att Telia Sonera går in i en ny era där etiken kommer in samtidigt med lönsamheten. Bolaget har hörsammat många av våra krav och så länge vi ser att det går framåt finns det anledning för oss som ägare att vara kvar, säger Carina Lundberg Markow ägaransvarig på Folksam och KPA Pension. 

Läs mer

I två artiklar på Svenska dagbladet kan du läsa mer om Telia Sonera och utredningen kring vad som skett i Uzbekistan

)