KPA Pension slår nordiskt index och världsindex - har klart lägre koldioxid i aktierna

2014-07-08

KPA Pension har låtit klimatanalysera hela sin aktieportfölj. Detta som ett steg för att minska den finansiella risken med fossila innehav. Resultat: KPA Pensions aktier innehåller väsentligt mindre koldioxid än de index företaget jämför sig med.

Riskerna med fossil energi i aktieportföljen har nyligen uppmärksammats både av president Barack Obama, av svenska ministrar och i svenska medier. KPA Pension har tidigare under våren låtit den brittiska analysfirman Trucost granska samtliga aktieinnehav. Detta för att långsiktigt minska klimatrisken och därmed också minska risken för lägre avkastning.

Klimatanalysen visar att KPA Pensions aktier i nordiska bolag innehåller 46 procent mindre koldioxid än aktierna i MSCIs nordiska index. Och att bolagets internationella aktier innehåller 29 procent mindre koldioxid än MSCIs globala index.

– Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och därför analyserar vi koldioxidutsläppen i våra investeringar för att ytterligare kunna driva på företagens miljöarbete, säger Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension.

Analysen visar också att det inte bara är oljebolag som bör säljas om KPA Pension ska ha ett fossilfritt aktieinnehav. En stor andel koldioxid kommer från andra branscher som energiintensiv industri, infrastruktur, energiproducenter och råvarubranschen.

– Vi har en stark ekonomi, något som bland annat beror på att vi har strikta placeringsregler och enbart investerar i bolag med bra miljöarbete.  Nu ska vi också mer intensivt granska hur mycket energi de bolag vi investerar i själva förbrukar, säger Eva Axelsson. 

För mer information kontakta:

Eva Axelsson, hållbarhetschef,
tel 08-665 0434

Birgitta Hammarström,
presschef KPA Pension, tel 0734-39 33 37

)