Lärare och läkare vinner kunskapsresa till Uganda

2014-09-22

KPA Pension har utsett två vinnare av en resa till Vi-skogens planteringsprojekt i Uganda. Pristagarna är Lena Lindström, lärare på Vegaskolan i Vännäs, och Jessica Petterson, läkare på Hallands sjukhus i Varberg.

I våras utlyste KPA Pension en tävling bland kunderna i kommuner och landsting. De fick svara på frågor om KPA Pensions hållbarhetsarbete samt beskriva hur den egna arbetsplatsen kan bli mer hållbar. I samarbete med Vi-skogen utsågs sedan två vinnare av 800 svarande. Folksams jurister har verifierat tävlingsreglerna.

Juryns motivering till sitt beslut:

Lena Lindström, lärare på Vegaskolan i Vännäs.
 ”visar ett engagemang och hur det går att med de medel som finns vara kreativ och bygga kunskap för framtidens hjältar - våra barn.”

 

 

 

 

Jessica Petterson, läkare Hallands sjukhus Varberg.
”visar mod och kreativa lösningar på hur dagens sjukvård skulle behöva mer medmänsklighet och en stunds reflektion istället för att förlita sig på medicinering - som vi hör fler och fler larm om.”

 

 

 

Syfte med resan - följa upp arbete med Vi-skogen

KPA Pension har sedan 1998 planterat 40 000 träd vid Victoriasjön i ett område som hotas av torka, erosion och skyfall. Därmed klimatkompenserar bolaget för de egna utsläppen och stöttar samtidigt lokalbefolkningen. Båda pristagarna reser till Uganda med Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension:

– Syftet med resan är att följa upp vårt arbete med trädplanteringsprojektet Vi-skogen på plats. Dessutom vill vi involvera och engagera våra kunder i vårt hållbarhetsarbete och därför låter vi två kunder följa med på resan, säger Eva Axelsson.

Vi-skogens vision lyder:

"En hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv."

Vi-skogen har i dag verksamhet i alla länder runt Afrikas största sötvattensjö – Victoriasjön. Mer än en miljon småbönder nås av Vi-skogens insatser.

Kunskapsresan till Uganda äger rum den 24 oktober till den 7 november 2014.

)