Erik Thedéen ny vd i KPA Pension

2015-03-11

Styrelsen i KPA Pension har idag utnämnt Erik Thedéen till ny vd i KPA Pension. Han tillträder befattningen som ny vd i KPA Pension den 13 april 2015. Erik Thedéen efterträder Lars-Åke Vikberg som tidigare meddelat sin avgång.

Erik Thedéen är 51 år och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han kommer närmast från befattningen som statssekreterare på finansdepartementet med ansvar för statliga bolag, kommunfrågor och AP-fonder. 

– Erik Thedéen är en mycket kapabel person med erfarenhet av såväl företagsledning som kvalificerat arbete i finansvärldens centrala institutioner. Jag är glad åt att ha rekryterat en sådan stark kraft, säger Jens Henriksson, ordförande i KPA Pension och koncernchef i Folksam med dotterbolag. 

– Jag ser fram emot att tillsammans med mina nya medarbetare utveckla KPA Pensions arbete med att förvalta kundernas pengar tryggt och etiskt, säger Erik Thedéen. I det arbetet tror jag att mina erfarenheter från en finansmarknad i snabb förändring är till nytta. Att stärka KPA Pensions redan befästa ställning inom hållbarhet lockar mig särskilt, eftersom jag på finansdepartementet arbetade mycket med de frågorna gentemot de statliga bolagen. 

– Med Erik Thedéen får KPA pension en vd som har jobbat i ledande befattningar både i offentlig och privat sektor. Det är roligt att vi har rekryterat en sådan kraft till företaget, säger Anders Knape, vice ordförande i KPA Pension och ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Erik Thedéens cv bifogas detta pressmeddelande.

CV Erik Thedéen

För ytterligare information:

Jens Henriksson, vd och koncernchef Folksam, 08-772 66 75 (assistent Birgitta Olli)Erik von Hofsten, informationschef Folksam med dotterbolag, 0722-30 20 26

)