KPA Pensionsförsäkring AB anpassar garantiräntan

2015-11-27

KPA Pensions pensionsförsäkring med traditionell förvaltning är en trygg och etisk sparform med en historiskt hög avkastning, låga administrativa avgifter och garanterade nivåer på framtida utbetalningar. Nu anpassar KPA Pensionsförsäkring AB den garanterade räntan för anställda som har premiebestämd traditionell pensionsförsäkring.

– Genom att anpassa garantiräntan till rådande ränteläge skapar vi förutsättningar för en fortsatt god avkastning och ett tryggt pensionssparande, säger Henrik Persson, vd KPA Pensionsförsäkring.

KPA Pension har idag en stark ekonomi med en hög solvens och god avkastning. Under de senaste fem åren (2010 – 2014) har den genomsnittliga totalavkastningen per år varit 8,5 procent, vilket placerar KPA Pension bland de allra bästa i branschen bland jämförbara bolag. Samtidigt gör låga marknadsräntor i omvärlden att KPA Pension måste vara aktiv för att säkra den långsiktiga avkastningen för sina pensionssparare med traditionell förvaltning.

Nu anpassar KPA Pension den garanterade räntenivån för premiebestämd traditionell försäkring från 1,5 procent till 0,75 procent. Ändringen gäller från den 1 januari 2016, och premier inbetalda före den 1 januari påverkas inte. – Förändringen ger fortsatt trygghet, men skapar också möjlighet till god avkastning även i framtiden för våra pensionssparare med traditionella förvaltning, säger Henrik Persson.

För mer information kontakta:

Henrik Persson, Vd i KPA Pensionsförsäkring AB, telefon: 08-665 05 66 Bent Malmsjö, chefaktuarie, telefon: 08-665 04 76 Annika Kristersson, presschef KPA Pension, telefon 0725-82 19 37

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med en och en halv miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag över 150 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

)