gron-gron-avkastning.jpg

Delårsöversikt januari – september 2016

2016-10-27

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin delårsöversikt efter årets tredje kvartal.

KPA Pension har en fortsatt kontrollerad och stabil tillväxt. Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring uppgick till 10 969 (10 747) miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt två procent.

Läs mer och ladda ner rapporten här

)