Händer.jpg

KPA Pension investerar en miljard i grön obligation

2016-10-20

KPA Pension har investerat 1 035 miljoner kronor i den gröna obligation som Kommuninvest nyligen gav ut. Investeringen är ett led i arbetet för trygga och etiska pensioner och att samtidigt främja den gröna utvecklingen av svenska kommuner, som är KPA Pensions kunder.

KPA Pension är kommunernas och landstingens största pensionsförvaltare och återinvesterar i deras verksamheter genom att bland annat köpa obligationer som finansierar gröna satsningar. Det kommer till gagn för KPA Pensions kunder i kommuner och landsting och ger samtidigt kunderna ett hållbart investeringsalternativ.

– KPA Pension fortsätter att förvalta kundernas pengar genom att styra mot hållbara investeringar. När det gäller räntepapper kan gröna obligationer erbjuda hög kreditvärdighet och stöd till miljö- och klimatprojekt inom kommun och landsting, vilket passar vår profil bra, säger KPA Pensions tillförordnade vd Mia Liblik.

Några av de kommunala klimat- och miljöprojekt som finansieras via den gröna obligationen är en optisk sophanteringsstation i Halmstad, nya sammankopplade fjärrvärmenät i Falun och Borlänge samt energisnåla hus i ett större antal kommuner.

– Det är glädjande att vi genom Kommuninvest kan återinvestera kommun- och landstingsanställdas tjänstepensioner i gröna projekt runtom i hela Sverige. Vi värnar om trygga och etiska pensioner, samtidigt som investeringarna på ett konkret sätt kommer våra kunder till del, säger Mia Liblik.

KPA Pension har sedan tidigare gjort flera investeringar i gröna obligationer. Emittenter har varit bland annat Stockholms läns landsting och Göteborgs stad, Norrköping, Örebro och Region Skåne.

För mer information kontakta:
Mia Liblik, tf vd KPA Pension, 073-439 33 99 
Juha Hartomaa, investerarrelationer, 070-831 65 26  

Relaterade dokument

)