Så sker fakturering 2017  efterlevandepension inom AKAP-KL

Från och med januari 2018 gäller nytt familjeskydd för AKAP-KL. KAP-KLs bestämmelser om efterlevandepension kommer fortsatt under 2017 att tillämpas för anställda som omfattas av AKAP-KL.

KPA Pensionsförsäkring AB kommer, på samma sätt som under 2015 och 2016, vid ett tillfälle fakturera hela årets premie för efterlevandepension. Fakturering kommer att ske på en separat faktura som sänds till er under första kvartalet 2017.

För arbetsgivare som saknar administrationsavtal gäller att sådan ska meddela vilka anställda som omfattas av AKAP-KL. En förfrågan om detta kommer att sändas i slutet av januari 2017.