KPA Pension fortsätter att investera i gröna obligationer

KPA Pension förvärvar gröna obligationer från Världsbanken till ett värde av 1,3 miljarder kronor, vilket utgör en del av Folksamgruppens totala investering på drygt tre miljarder kronor. Därmed passerar KPA Pension fyra miljarder kronor i investeringar i gröna obligationer.

Det var i maj 2016 KPA Pension började investera i så kallade gröna obligationer, som öronmärker pengar till miljö- och klimatfrämjande projekt. Sedan dess har många svenska kommuner och landsting fått ta del av dessa medel.

– Att vi nu passerar fyra miljarder kronor i gröna obligationer är mycket glädjande och viktigt i förvaltningen av våra kunders pensionspengar tryggt och etiskt. Vi får också positiva signaler från kommuner och landsting runtom i Sverige kring dessa investeringar, säger Britta Burreau, vd i KPA Pension.

Under 2016 investerade KPA Pension 2,1 miljarder kronor i gröna obligationer och det första målet var att fördubbla det. Efter dagens investering har KPA Pension investerat 4,2 miljarder kronor i gröna obligationer.

– Det här är ett led i vårt fortsatta miljö- och klimatarbete och bidrag till den gröna omställningen i samhället. Vi fortsätter även att göra oss av med företag vars intäkter i för hög grad kommer från kolbaserad verksamhet. Under 2016 sänkte vi denna gräns från 50 till 30 procent och har därmed uteslutit ytterligare fem bolag från investering. Allt detta berättar vi om i vår hållbarhetsredovisning för 2016 som vi publicerar idag, säger Eva Axelsson, hållbarhetschef i KPA Pension.

Läs mer om KPA Pensions investering i gröna obligationer som Världsbanken ger ut på ir.folksam.se

Läs KPA Pensions hållbarhetsredovisning för 2016

Intervju: Hållbarhetschefen Eva Axelsson kommenterar hållbarhetsarbetet 2016

 

För mer information kontakta:
Britta Burreau, vd KPA Pension, 08-772 66 60
Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension, 0768-31 40 06