KPA Pension stöder Svenska FN-förbundets kampanj mot barnäktenskap

Internationella dagen för flickor inrättades av FN för att uppmärksamma flickors särskilda utsatthet. En av de viktigaste och mest brännande frågorna rör barnäktenskap och tvångsäktenskap.

Som en del i vårt hållbarhetsarbete samarbetar KPA Pension med Svenska FN-förbundet sedan många år tillbaka. Därför är det en självklarhet för oss att stötta kampanjen Flicka, som arbetar aktivt mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

Svenska FN-förbundet vet att när flickor får tillgång till utbildning och stöd så påverkas samhället i en positiv riktning. För alla. De vill därför med kampanjen Flicka öka kunskapen om flickors utsatta situation i världen och samla in pengar till utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter.

Läs mer om hur du kan hjälpa till
Läs mer om våra samarbeten utifrån värderingar