fn_flicka.jpg

KPA Pension stöder Svenska FN-förbundets kampanj mot barnäktenskap

2018-10-11

Internationella dagen för flickor inrättades av FN för att uppmärksamma flickors särskilda utsatthet. En av de viktigaste och mest brännande frågorna rör barnäktenskap och tvångsäktenskap.

Som en del i vårt hållbarhetsarbete samarbetar KPA Pension med Svenska FN-förbundet sedan många år tillbaka. Därför är det en självklarhet för oss att stötta kampanjen Flicka, som arbetar aktivt mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

Svenska FN-förbundet vet att när flickor får tillgång till utbildning och stöd så påverkas samhället i en positiv riktning. För alla. De vill därför med kampanjen Flicka öka kunskapen om flickors utsatta situation i världen och samla in pengar till utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter.

Läs mer om hur du kan hjälpa till
Läs mer om våra samarbeten utifrån värderingar

)