Hos KPA Pension får alla plats

Hos oss ska alla få plats. Vem du än är. Oavsett hur du väljer att leva, eller med vem. Därför är vi det första hbtq-certifierade bolaget inom pensionsbranschen.

Du som kund ska känna dig respekterad och bra bemött. Det är precis vad hbtq-certifieringen syftar till. Alla – såväl kunder som medarbetare – ska få vara trygga och inkluderade i mötet med KPA Pension, oavsett vilket könsuttryck och könsidentitet man har.

 

Alla får plats när normen breddas

Utan att vi tänker på det präglas vi av normer, alltså oskrivna regler, idéer och ideal kring hur man förväntas vara, leva och se ut. Vi vill vara med och göra normen så stor att alla känner sig lika hemma i den. Först då slutar den betyda något. 

Alla familjer är till exempel inte ”mamma, pappa, barn, barn”. Vissa lever i samkönade relationer. Andra avviker från normen på grund av hur de ser ut. Några väljer att älska flera stycken samtidigt.

Det är helt i sin ordning. Och även om du inte förstår så kan du respektera.

Alltså jag har självklart inga problem med två tjejer som är ihop eller så, men jag tänker på hur det blir för barnet egentligen. Det finns ju andra som har fördomar... Är det verkligen rätt att utsätta barn för det? Det känns inte okej eftersom barnet kan bli mobbat för att ha två mammor.

 

Ingen ska behöva bli föremål för "roliga" skämt

Att behöva förklara och försvara sin identitet och sin sexualitet borde tillhöra historien. Ingen ska behöva känna sig utpekad, förlöjligad eller bli föremål för överdriven nyfikenhet, elaka kommentarer eller "roliga" skämt.

Behandla alla du möter med respekt och hövlighet. Att leva är tillräckligt svårt och utmanande utan att man ska behöva ta den extra striden, hantera oron eller vara rädd bara för att man är sig själv.

Den här insikten är extra viktig för alla som är så djupt inbäddade i den nuvarande normen att de inte ens ser den. För alla oss som sällan eller aldrig behöver tänka på vad vår identitet, kön eller sexualitet kan betyda utan bara tar för givet att bli behandlade på ett respektfullt sätt vart vi än går.

Människor idag är så lättkränkta att alla andra behöver gå en utbildning för att lära sig dalta med dem.

 

Hbtq-certifieringen ger ringar på vattnet

Det fiffiga med hbtq-certifieringen är att, även om fokus ligger på hbtq-frågor, så är det ett tillfälle att diskutera och reflektera över normer och bemötande även i ett bredare perspektiv. På så sätt skapar vi förutsättningar för ett respektfullt bemötande av alla kunder och medarbetare. 

Förklaring av ord och begrepp

Hbtq

Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Cisnormativitet

Antagandet att alla människor identifierar sig som det kön som har tilldelats dem vid födseln och som lever efter det könets sociala normer (kvinnligt/manligt).

Cisperson

En person som följer cisnormen och identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. 

Heteronormativitet

Det system av normer som påverkar vår förståelse av kön och sexualitet. Enligt heteronormen är människor antingen tjej/kvinna eller kille/man och ingenting annat. Tjejer/kvinnor förväntas vara feminina och killar/män förväntas vara maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella. Alla påverkas av normerna, oavsett om man följer dem eller inte. 

Kön

Begreppet kön är ett system som i de flesta sammanhang används för att särskilja människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är dock mycket mer komplext än så. Kön kan brytas ned i fyra olika delar:

  • Kropp – Definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer. Rent kroppsligt finns det inte bara två kön utan kan ses som en skala.
  • Juridiskt kön – Det kön som står registrerat i folkbokföringen, i pass eller legitimation. Juridiskt kön framgår i Sverige också av näst sista siffran i personnumret. Alla barn som föds i Sverige tilldelas ett av två juridiska kön, baserat på om barnet har snopp eller snippa.
  • Könsidentitet – En persons självupplevda kön, det vill säga det kön man känner sig som (kvinna, intergender, genderqueer, ickebinär, man med mera).
  • Könsuttryck – Hur en person uttrycker sitt kön genom attribut till exempel kläder, kroppsspråk, frisyr, röst med mera. 

Norm 

Oskrivna regler, idéer och ideal kring hur man förväntas vara, leva och se ut.

RFSL 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Källa: RFSL:s begreppsordlista