KPA Pension investerar 1,2 miljarder i obligation för att minska matsvinn

KPA Pension investerar i en obligation utgiven av Världsbanken som fokuserar på matsvinn. Investeringen uppgår till 1,2 miljarder kronor (127 MUSD). Det är Världsbankens första obligation riktad mot FNs hållbarhetsmål 12 om ansvarsfull produktion och konsumtion. Specifikt fokuserar obligationen på utmaningar kopplade till hållbarhetsmålet 12.3, att mat som går förlorad i världen ska halveras till 2030.

En tredjedel av all mat som produceras i världen går förlorad årligen. Matsvinnet i världen är den tredje största orsaken till utsläpp av växthusgaser. Resurserna som krävs för att producera mat som antingen går till spillo eller förfars uppgår årligen till utsläpp av 3,3 miljarder ton koldioxid. Det motsvarar 8 procent av de globala utsläppen.

Samtidigt lider ungefär hälften av världens befolkning av undernäring och hunger och övervikt är ett ökande hälsoproblem i andra delar av världen.

– Vi vill genom den här investeringen sätta fokus på FN:s hållbarhetsmål nummer 12 om hållbar konsumtion och produktion och särskilt frågan om mat som går förlorad. Det är en fråga med stor påverkan på både planetens och människors hälsa. Vi arbetar också på andra sätt med att resurseffektivitet i vår verksamhet, till exempel vår personalrestaurang där vi kraftigt minskat matsvinnet. Alla förbättringar räknas och vi kan bidra på så många olika sätt mot målet att konsumera och producera hållbart, säger Britta Burreau, vd i KPA Pension.

– Det sätt vi idag producerar och konsumerar mat på gör både människor och planet sjuka. Vi måste fokusera på hur vi ska mätta en växande befolkning utan att tillfoga planeten skada. Genom vårt partnerskap med Folksamgruppen vill vi fästa investerares uppmärksamhet på den här utmaningen och visa på den roll de kan spela genom att stötta lösningar i sin egen verksamhet, säger Jingdong Hua, Vice president and Treasurer, Världsbanken.

Exempel på projekt som investeringen går till är att förbättra förvaringsmöjligheterna av spannmål i Mexiko, öka återvinningen av mat och minska matavfallet i Kina samt att öka produktiviteten inom jordbruket i Angola.

KPA Pension har en lång tradition av att arbeta för en hållbar värld. FN:s sjutton hållbarhetsmål ger hållbarhetsarbetet en stabil grund att stå på. Alla de globala hållbarhetsmålen är viktiga, men KPA Pension har valt att särskilt fokusera på Hälsa och välbefinnande (mål nr 3), Jämställdhet (mål nr 5), Hållbara städer och samhällen (mål nr 11), Hållbar konsumtion och produktion (mål nr 12) samt Bekämpa klimatförändringen (mål nr 13).

KPA Pension gör investeringen tillsammans med övriga Folksamgruppen, vars totala obligationsvärde uppgår till 2,8 miljarder kronor (300 MUSD).