KPA Pension investerar 1,9 miljarder kronor i Heimstaden Bostad AB

KPA Pension och Folksam, som ingår i Folksamgruppen, investerar totalt 4 miljarder kronor i aktier utgivna av Heimstaden Bostad AB, vid en riktad nyemission den 7 januari 2020.

– Vi har tidigare i höst satt målet att under de närmaste åren förvärva fastigheter för 20 miljarder kronor för att ytterligare förbättra riskspridningen i våra tillgångsportföljer. Den här investeringen är ett effektivt sätt för oss att öka vår exponering mot bostadsfastigheter och vi bedömer att den kommer att ge våra kunder en långsiktigt god avkastning. Vi ser fram emot att få vara en del av Heimstaden Bostad AB:s framtidsplaner och ett nära samarbete med såväl ledning som övriga ägare, säger Michael Kjeller, chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet i Folksamgruppen.    

– Genom investeringen i Heimstaden ökar KPA Pensions fastighetsandel i kapitalportföljen ytterligare. Det är en del i vår långsiktiga strategi att vara ledande tjänstepensionsbolag med bäst avkastning till anställda och arbetsgivare i kommuner och regioner, säger Britta Burreau, vd KPA Pension.

Newsec har varit Folksamgruppens rådgivare i samband med transaktionen.

För mer information

Christina Sjölund, Investerarrelationer Folksamgruppen, +46 8 772 67 39

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen +46 708 31 53 21