Ett moderniserat KPA Pension, uppdaterat för framtiden

Våra kunder möter nu ett visuellt uppdaterat KPA Pension, bättre anpassat till nutid och framtid.

Vi moderniserar nu vår visuella identitet för att leva upp till ambitionen om att vara en modern och konkurrenskraftig aktör inom tjänstepensioner. Med vårt nya designkoncept vill vi skapa kännedom och öka våra kunders kunskap om att de har en tjänstepension och att KPA Pension är bolaget för alla som arbetar inom kommuner och region.

Vårt varumärke har uppdaterats för att leva upp till de krav som våra kunder och vår omvärld ställer på oss idag, inte minst digitalt.

– Våra visuella byggstenar som logotyp, typsnitt, färger, formspråk och bildval har genomgått en nödvändig vitalisering och optimerats för våra digitala kanaler och tjänster. Vi framtidssäkrar helt enkelt vårt varumärke och säkerställer att vi får både en varumärkesbyggande och en funktionell design som fungerar över tid, säger Christopher Constantien, chef Marknad och kommunikation.

Kunderna i fokus

Ett varumärke som ska vara lätt att hitta, lätt att komma i kontakt med, lätt att använda och lätt att tycka om förutsätter en enhetlig varumärkeshantering. Och det får vi nu. Den uppdaterade visuella identiteten är bättre anpassad till nutid och framtid och ger våra kunder en mer sammanhängande och modern upplevelse av KPA Pension.

– Det uppdaterade designkonceptet är framtaget med alla våra målgrupper i åtanke. Det säkrar att vi förmedlar samma känsla och bild av KPA Pension till samtliga kunder, oavsett hur och var de möter oss, säger Christopher Constantien.

Kunderna ska känna att de möter ett tryggt och hållbart pensionsbolag; ärligt, mänskligt och inkluderande. Att vi är transparenta, tillgängliga och enkla att ha att göra med. Och att vi har en historia med tydliga värderingar som bättre återspeglas i det visuella.

Ni möter vår uppdaterade visuella identitet i de flesta av våra kontaktytor från och med nu.

Har du frågor?

Du får gärna vända dig till Marknad och kommunikation, KPA Pension, om du har några frågor.