KPA Pension investerar 650 miljoner kronor i en obligation utgiven av Stockholms stad

KPA Pension investerar tillsammans med Folksam 1,5 miljarder kronor i en obligation för att bidra till byggandet av ett hållbart Stockholm. Stockholms befolkningstillväxt ställer krav på investeringar för att möta det ökade behovet av bostäder, infrastruktur och nödvändiga samhällsfunktioner.

– KPA Pension investerar gärna i kommuner och regioner, där våra kunder bor och arbetar. Pensionspengarna gör då nytta två gånger, dels genom att låna ut pengar till projekt för ökad hållbarhet och dels genom att pengarna växer för att betalas ut som pension den dag när arbetslivet är över, säger Britta Burreau, vd för KPA Pension.

– Jag är glad att vi kan investera våra kunders pengar för att finansiera utvecklingen av ett hållbart Stockholm. Affären är ett exempel på hur vi som pensions- och försäkringsbolag kan bidra i kommunernas gröna omställning. Den här investeringen ligger väl i linje med vår vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, säger Michael Kjeller, vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen. 

Stockholms stad emitterar för att finansiera sitt pågående arbete med bland annat investeringen i ett nytt avloppsreningsverk med högre miljöstandarder. Staden arbetar också kontinuerligt med energieffektiviseringsåtgärder hos bostadsbolagen, i skolor och på äldreboenden. Samtliga investeringar är i linje med Stockholms stads Miljö- och klimatpolicy.