KPA Pension investerar i grön obligation utgiven av Norrköpings kommun

KPA Pension investerar i en grön obligation utgiven av Norrköpings kommun genom en så kallad private placement, en emission som särskilt riktas mot KPA Pension. Det totala obligationsvärdet uppgår till 600 miljoner kronor och ska användas till bland annat nybyggnation av hyresrätter, dricksvattenprojekt och investeringar i återvinningsverksamheten.

– Att investera i gröna kommunobligationer bidrar till att våra kunder får en trygg och hållbar pension, samtidigt som de ser sina pengar göra nytta redan idag. Extra kul att emissionen är särskilt riktad till oss eftersom det är ett kvitto på vårt goda samarbete med kommunen, säger Ninni Wibeck, affärsområdeschef Arbetsgivare, KPA Pension.

KPA Pension är kommun- och regionsektorns pensionsbolag. Att de anställdas tjänstepensioner bland annat investeras i kommunal verksamhet bidrar till en både trygg och hållbar pension. KPA Pension kallar det för det goda pensionshjulet.

– Våra kunder ser positivt på att vi engagerar oss i kommunerna och regionernas framtid. Vi strävar efter att bredda vårt utbyte med sektorn och leverera samhällsnytta inom flera olika sektorer. Dessa projekt är bra exempel på hur avkastning och hållbarhet förenas i våra investeringar, säger Johan Sjöström, tf vd KPA Pension.

För mer information kontakta:

Johan Sjöström, tf vd KPA Pension, 08-665 05 92
Ninni Wibeck, affärsområdeschef Arbetsgivare, 070-545 49 59
Christina Sjölund, Investor relations, 070-831 67 43