Jämställda pensioner – om 50 år

Idag är det den internationella kvinnodagen. Dagen syftar till att uppmärksamma ojämställdhet mellan kvinnor och män. Vi på KPA Pension brinner lite extra för just jämställdhet. De allra flesta av våra kunder är nämligen kvinnor. Och kvinnor får som bekant lägre pension än män.

I Sverige har vi kommit långt när det gäller jämställdhet. Ändå får kvinnor fortfarande lägre pension än män. Anledningen är att kvinnor tjänar mindre pengar under livet, trots att kvinnor i genomsnitt har högre betyg och bättre utbildning än män.

Lägre löner inom kvinnodominerade yrken

Kvinnor får i snitt 4 000 kronor mindre i pension än män. Det motsvarar 69 procent av vad männen får i pension. Skillnaden beror till stor del på att lönerna är lägre inom kvinnodominerade yrken. Men även när effekterna av yrkesval räknas bort kvarstår en osaklig löneskillnad på 4,2 procent.

Ojämn ansvarsfördelning hemma

I snitt jobbar kvinnor 4,5 timmar mindre än män per vecka. En av tre kvinnor jobbar deltid men bara cirka en av tio män gör det. Män tar ut långt färre föräldradagar i förhållande till kvinnor, kvinnor vabbar oftare och är oftare själva sjukskrivna. Allt det här bidrar till att kvinnor får en lägre pension.

Tips för en bättre pension

Vi vill att våra kunder får en bra pension den dagen de slutar arbeta. Pensionsgapet minskar, men det går långsamt. Med dagens utvecklingstakt dröjer det till år 2070 innan vi har jämställda pensioner i Sverige. KPA Pension kan ju inte lösa problemet med att kvinnor får lägre lön än män, eller att kvinnor i högre utsträckning tar ut föräldraledighet och arbetar deltid. Men vi kan berätta för våra kunder vilken effekt olika val ger på pensionen så att de kan fatta medvetna beslut.

Förbättra din framtida lön:

  1. Dela på ansvar för familj och hem. Genom lika mycket deltid, föräldraledighet, vård av barn och projektledning av hemmet. Vill ni båda få mer tid till barnen när de är små är det bättre att båda går ner i arbetstid.
  2. Arbeta så länge du kan. Ju längre du arbetar och betalar skatt, desto mer pengar sätts av och du får en bättre pension.
  3. Se till att du har tjänstepension. Det är den viktigaste anställningsförmånen.
  4. Få koll på pensionen. Gå in på minpension.se någon gång per år, där får du en överblick över alla delar.
  5. Kompensera för den som arbetar mindre. Gifta eller registrerade partners kan överföra sin premiepension till den förälder som tar större delen av föräldraledighet och eventuellt deltidsarbete.
Källor:
Genomsnittlig total pension före skatt 2018, kvinnor: 14 500 kronor per månad och män: 21 100 kronor per månad. (Pensionsmyndigheten)
Kvinnors totala pension som andel av männens, genomsnitt 69 procent 2018. (Pensionsmyndigheten)
Kvinnors genomsnittliga månadslön 33 500 kronor medan mäns var 37 200 kronor 2019. (Medlingsinstitutet)
Oförklarad löneskillnad mellan könen på 4,2 procent 2019. (Medlingsinstitutet)
En av tre kvinnor jobbar deltid men bara cirka en av tio män gör det. (Sveriges jämställdhetsbarometer 2020, LO)