Norsjö betar av pensionsskulden

Många kommuner gör ett bra resultat i år. Flera gör som Norsjö - betalar av pensionsskulden tidigare.

– Med facit i hand skulle vi ha börjat lösa in pensionsskulden tidigare i stället för att ha pengar på banken till ingen ränta, säger Mikael Lindfors (S), kommunstyrelsens ordförande i Norsjö.

Norsjö i Västerbotten är med 3 952 invånare en av landets minsta kommuner och hör också till dem med lägst pensionsskuld per invånare, extra anmärkningsvärt då befolkningen länge har minskat. Bakom den låga skulden ligger en inbetalning i fjol på 32 miljoner kronor plus löneskatt till en försäkringslösning för åtaganden som redovisas i ansvarsförbindelsen. I höst görs en liknande inbetalning. – Vi hade 120 miljoner på banken men inga bankräntor, berättar Mikael Lindfors. Mot det stod årliga kostnader på 7 miljoner för pensionerna i ansvarsförbindelsen. – Vi vinner på att betala av pensionsskulden. Målet är att betala in allt, så länge räntorna är så låga.

Inbetalningarna ger mer pengar till driften. Som mest blir det runt 4 miljoner årligen i början på 2030-talet, berättar kommunens ekonomichef Tina Lundgren. Som andra kommuner har Norsjö fått mer pandemistöd än vad som gått åt, men det är inte det som möjliggjort inlösen, utan en god ekonomi under längre tid. – Vi har vågat ta smärtsamma beslut och krympa rocken efter befolkningsminskningen, säger Mikael Lindfors.

Att lösa in pensionerna grundar sig på en utredning. Norsjö tittade på vad som var mest fördelaktigt utifrån sin situation. Det blev en försäkringslösning. I början var ett parti i fullmäktige tveksamt och ville använda pengarna på banken till investeringar, men till det ska kommunen i stället låna. Nu är alla eniga om att lösa in pensionsskulden. – Ja, och även om hur vi i driften ska använda de medel som frigörs. 

Det finns stor efterfrågan nu på att försäkra, konstaterar Sven Lannhard, chef för pensionsekonomi hos KPA Pension. – Många kommuner gör bra resultat i år. Genom att försäkra ansvarsförbindelsen blir kostnaden för utbetalningar mindre längre fram, fortsätter Sven Lannhard.

Text: Lars Gunnar Wolmesjö

Tre skäl för inlösen

  • Trygghet – en försäkringslösning omfattas av ett stort regelverk som garanterar utbetalning av försäkrade förmåner oavsett vad som händer.
  • Enkelhet – många kommuner och regioner har lyckats bra med egen förvaltning, men det kan vara svårt för mindre kommuner som med en försäkringslösning i stället slipper att själva sköta finansiella placeringar.
  • Resultatförbättring – minskade pensionskostnader framöver.

Har ni frågor om inlösen - ta kontakt med er kundansvarig på KPA Pension.