Premie för familjeskydd AKAP-KL 2022

KPA Pensionsförsäkring AB har fastställt premienivå för familjeskydd AKAP-KL för år 2022.

KPA Pensionsförsäkring AB har beslutat att premien för familjeskydd AKAP-KL för 2022 ska vara 0,05 procent av årslönesumman. Premien hålls oförändrad och på en fortsatt låg nivå jämfört med 2021.

Alla arbetsgivare, med nya och pågående försäkringsavtal, faktureras 0,05 procent av årslönesumman. Underlag för fakturering är pensionsgrundande lön.

Premien för familjeskydd AKAP-KL betalas årsvis i förskott i mars.