KPA Pension följer utvecklingen i Ukraina

KPA Pension får nu flera frågor som rör Ukraina-krisen.

Flertalet frågeställningar gäller hur vårt åtagande att leverera pensions- och försäkringstjänster påverkas, till exempel genom att digitala leverantörskedjor påverkas i något led eller om sanktioner mot Ryssland på något sätt kan inverka.

I nuläget ser vi inga direkta faktorer som påverkar vår leveransförmåga, men vi arbetar förstås löpande med detta samtidigt som vi följer utvecklingen noga.