KPA Pension förbättrar det premiebestämda erbjudandet

För att kunna erbjuda våra individkunder en så trygg och bra tjänstepension som möjligt har vi beslutat att förbättra den premiebestämda delen av KPA Traditionell Pensionsförsäkring.

Nyheten är att sparandet anpassas efter åldern på spararen. På så sätt får individkunderna bättre möjlighet till avkastning under den tid de sparar och en större trygghet när de gått i pension.

Som arbetsgivare behöver du inte göra något. Vi fasar in förändringen under en 12-månadersperiod med start den 1 maj 2022 för samtliga kunder med premiebestämd traditionell försäkring hos KPA Pension. Ändringen gäller för hela kapitalet.

Hög andel aktier under sparandetiden

Upp till 50 års ålder kommer en större andel av kapitalet placeras i aktier för att kunna ge en högre avkastning över tid. Från 51 till 60 års ålder kommer andelen aktier successivt minska för att ersättas av en högre andel räntebärande papper med begränsad risk. Det ger en ökad trygghet och stabilitet under utbetalningsperioden.

KPA_Placeringstrappan_1780x741px.jpg

Det här innebär att avkastningsräntan kommer att skilja sig åt beroende på ålder. 
Information om avkastningsräntorna för sparande och pension kommer att finnas på kpa.se.