KPA Pension investerar 1,6 miljarder i gröna obligationer från Världsbanken

KPA Pension har nyligen gjort klart med en investering på drygt 1,6 miljarder kronor i en grön obligation från Världsbanken (Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling, IBRD) som syftar till att finansiera hållbar utveckling runt om i världen.

Som en del av Folksamgruppen tillhör KPA Pension en av de stora investerarna i gröna obligationer. Med den senaste investeringen i Världsbankens gröna obligationer uppgår Folksamgruppens totala innehav till drygt 27 miljarder kronor. Investeringen kommer bland annat bidra till att stötta projekt inom förnybar energi, energieffektivitet och biologisk mångfald.

– Vi på KPA Pension är glada över att kunna göra den här typen av investeringar som ger en trygg avkastning  till våra kunder i kommun- och regionsektorn, men som också bidrar till en bättre och mer hållbar värld, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension.

– Världsbankens obligationer är ett sätt för investerare att bidra till sina hållbara investeringsmål när de kanaliserar medel till våra medlemsländer för en grönare och mer motståndskraftig framtid. Vi är glada över att återigen samarbeta med Folksamgruppen och uppskattar deras helhetssyn som inkluderar inte bara gröna, utan hållbara investeringsprodukter överlag, säger Heike Reichelt, chef för Investor Relations och Hållbara investeringar på Världsbanken.

Exempel på projekt som Världsbankens gröna obligationer hjälper till att finansiera:

  • I Indonesien pågår ett projekt med geotermisk energi som kommer att minska CO2-utsläppen med 30 miljoner ton de närmsta 30 åren.
  • I Botswana pågår ett vattenprojekt med målsättningen att underlätta och förbättra vattenförsörjningen för områden som återkommande drabbas av torka.

Folksamgruppens totala investering på cirka 3,8 miljarder kronor fördelar sig enligt följande inom Folksamgruppen:

  • KPA Tjänstepensionsförsäkring AB: 1600 miljoner kronor
  • KPA Tjänstepension AB: 40 miljoner kronor
  • Folksam Liv: 1650 miljoner kronor
  • Folksam Sak: 500 miljoner kronor.