Öhman Fonder ändrar namn och villkor för några av sina fonder

Från och med den 15 februari byter några av Öhmans fonder namn och får ändringar i fondbestämmelserna. Du som har pensionspengar i någon av fonderna som listas nedan behöver inte göra något med anledning av detta.

I samband med namnändringarna har Öhman sett över fondbestämmelserna och gjort vissa förtydliganden i texterna om sitt hållbarhetsarbete. Att placera etiskt och hållbart är grundläggande i Öhman Fonders investeringsfilosofi. Alla Öhman-fonder förvaltas med samma ambition när det gäller hållbarhet. Därför genomför Öhman namnändringar enligt nedan.

Öhmans marknadsfonder* kommer förutom namnändring och förtydligande av fondbestämmelserna att välja bort att investera i bolag som inte motsvarar deras ställda krav på hållbarhet. Detta leder till avvikelser från fondernas jämförelseindex. Dock kommer fonderna även fortsättningsvis att byggas av de bolag som ingår i deras jämförelseindex.

Nytt fondnamn

Tidigare fondnamn

Öhman Emerging Markets Öhman Etisk Emerging Markets*
Öhman Marknad Europa Öhman Etisk Index Europa*
Öhman Marknad Japan Öhman Etisk Index Japan*
Öhman Marknad Pacific Öhman Etisk Index Pacific*
Öhman Marknad USA Öhman Etisk Index USA*
Öhman Global Öhman Global Hållbar