Hållbarhet högt på agendan

Om man som KPA Pension har en tydlig etisk profil, är det viktigt att leva som man lär. Därför är det glädjande att vi sedan maj 2016 investerat nästan sex miljarder kronor i gröna obligationer. Och i mitten av september representerade vd Britta Burreau Folksamgruppen vid FN:s Global Compact där man diskuterade hur utvecklingsmålen kring hållbarhet (Agenda 2030) ska uppnås.

KPA Pension har exklusivt förvärvat gröna obligationer som Världsbankens organ för privat sektor (IFC) gett ut till ett värde av drygt 1,1 miljarder kronor. Därmed närmar sig KPA Pension sex miljarder kronor investerade i gröna obligationer. Investeringarna är en viktig del i KPA Pensions strävan att främja hållbar utveckling och värna trygga och etiska pensioner. The International Finance Corporation (IFC), är ett av Världsbankens fem organ och ger lån till projekt i tillväxt- och utvecklingsländer för att främja deras utveckling och uppbyggnad. Det kan handla om allt från vattenkraft-projekt i länder som Costa Rica och Chile till solkraft-projekt i Indien.

Som ett led i KPA Pensions arbete med hållbarhet, var vd Britta Burreau inbjuden att representera hela Folksamgruppen vid FN:s Global Compact i New York, där hållbarhetsfrågor stod högt på agendan. Syftet med FN:s Global Compact är att få företag att ta ansvar för FN:s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

Britta Burreau deltog i rundabordssamtal, paneldiskussioner och strategiska möten om hur finanssektorns aktörer i ännu högre grad kan verka för hållbar tillväxt och bidra till att nå utvecklingsmålen kring hållbarhet (Agenda 2030) som antogs av FN för två år sedan.
– Genom vår medverkan på plats kan vi i rollen som investerare bidra till en hållbar omställning i världen. Vår röst är dessutom stark, inte minst som stor privat investerare av gröna obligationer. Mötet ger även kunskapsöverföring som i slutänden gynnar våra kunder vars pensionspengar gör global nytta innan de en dag blir pension, säger Britta Burreau.

FN:s Global Compact bildades år 1999 på uppmaning av dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan vid World Economic Forum i Davos.