KPA Livförsäkring delar ut 200 miljoner

KPA Livförsäkring har i november delat ut 200 miljoner kronor till 2 000 arbetsgivarkunder, som därmed får en betydande återbäring på tjänstegrupplivförsäkringen. För kunderna innebär det en reduktion på sjuttio procent av 2018 års premie för tjänstegrupplivförsäkringen, TGL-KL.

– Tack vare att vi har en stark ekonomi har vi kunnat ta en högre finansiell risk, vilket varit gynnsamt för KPA Livförsäkring under ett antal år. Det överskott som byggs upp i tjänstegrupplivförsäkringen delar vi ut till de berörda kunderna, säger Johan Sjöström, vd i KPA Livförsäkring.

Arbetsgivare som varit kunder i KPA Livförsäkring under perioden då överskottet skapades är de som kommer att beröras av återbäringen. Det handlar om cirka 2 000 arbetsgivare med 1,2 miljoner anställda i kommuner, landsting samt Svenska kyrkan.