Vilka effekter kan en ny redovisningslag få för kommunen?

KPA Pension släpper i dagarna en rapport som belyser de ställningstagande som en eventuell ny redovisningslag kan få och vilka överväganden många kommuner står inför.

I ett förslag till ny redovisningslag föreslås att kommunsektorn byter redovisningsmodell, vilket kommer att innebära rejäla förändringar. Den föreslagna så kallade fullfonderingsmodellen synliggör hela pensionsskulden och resultatet blir att det egna kapitalet minskar när en skuld på nästan 400 miljarder kronor lyfts in i sektorns balansräkning.

Många kommuner och landsting har hittills valt olika strategier för att hantera de stigande pensionskostnaderna. I den pensionsrapport som KPA Pension tagit fram ger vi en samlad bild av de sätt som idag finns för att hantera pensionsskulden och beskriver skillnaderna mellan olika alternativ. Rapporten utgör en kunskapskälla och är tänkt som ett diskussionsunderlag med tjänstemän i kommunsektorn och förtroendevalda politiker.

– Att ställa om redovisningen och förstå effekterna av lagförslaget och tillhörande fullfonderingsmodell är en ekonomisk och pedagogisk utmaning. Vi på KPA Pension stöttar kommunekonomer och politiker och förklarar hur förändringen påverkar den egna kommunens ekonomi, säger Sven Lannhard, chef för Pensionsskuldsenheten.

Här hittar du rapporten i sin helhet:

 Finansiella effekter av en ny redovisningslagstiftning