Så sätter din framtida tjänstepension press på svenska företag

Varje år betalar din arbetsgivare in pengar till din framtida tjänstepension. Om du jobbar inom kommun eller landsting så är det KPA Pension som tar hand om pengarna. Vår främsta uppgift är att se till att pengarna växer så att du får en bra pension. Det är det som kallas avkastning.

Pengarna som arbetsgivarna betalar till oss investerar vi i till exempel aktier, obligationer och fastigheter. Vi tar hand om mycket pengar, mer än 180 miljarder kronor. Med så mycket pengar följer ett ansvar att investera dem på ett hållbart sätt och göra vad vi kan för att påverka i rätt riktning.

En del av pengarna investerar vi i svenska bolag. Här har vi möjlighet att göra skillnad. Det gör vi bland annat genom att vi varje år går på bolagsstämmor. Under 2018 har vi varit med på 34 bolagsstämmor. Vi röstar, och vi ställer frågor till företagen. I år hade vi extra fokus på klimatförändringarna, så vi frågade om hur bolagen arbetar med dessa frågor. Av svaren vi fick ser vi att företagen har mycket kvar att göra när det gäller klimatrelaterade risker och möjligheter. Företagen har mest fokuserat på hur de påverkar klimatet. Men framöver kommer de även att behöva analysera hur klimatet kommer att påverka deras verksamheter.

Tänk på att du som kund hos ett företag också har möjlighet att påverka. Ställ frågor till företagen, vad gör de för att motverka klimatförändringarna?