Höjd pensionsålder – måste du jobba längre?

Just nu talas det mycket om höjd pensionsålder. Men vad betyder det egentligen?

Kortfattat innebär det att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjd från 61 år till 62 år från nästa år. Du kommer också att ha också rätt att fortsätta jobba till du fyller 68 år, i stället för 67 år som tidigare.

Din tjänstepension från oss påverkas inte av den höjda pensionsåldern. Du kan tidigast ta ut din tjänstepension vid 55 års ålder. När du fyller 67 år börjar vi betala ut din tjänstepension, om du inte redan har börjat ta ut den eller meddelat oss att du vill skjuta upp den.

Tänk på att olika regler gäller för olika avtal. Har du tjänstepensioner i andra avtal eller hos andra pensionsbolag så kan andra regler gälla.

När går andra i pension?

De flesta går fortfarande i pension runt 65 års ålder. Det är ju då vi "förväntas" lämna yrkeslivet och det finns en djupt inrotad föreställning om att 65 år är pensionsåldern. Samtidigt ser vi att fler och fler fortsätter att jobba efter 65 år. Det gäller också för anställda i kommuner och regioner. Men det finns stora skillnader mellan yrken. Läkare, lärare och barnmorskor väljer ofta att jobba efter 65 år medan undersköterskor, hemtjänstpersonal och städare inte är lika intresserade. Anledningen är fysiska och psykiska påfrestningar samt låga löner.

De som väljer att fortsätta att arbeta gör det för att få en bättre ekonomi men också för att det får dem att må bra och känna sig behövda. Dessutom uppskattar de att själv kunna styra över sin arbetstid.

Den egna hälsan – Funktionsvariationer, skador och sjukdomar.

Fysisk arbetsmiljö – Fysisk belastning, slitage och olyckor.

Mental arbetsmiljö – Stress, krav och kontroll.

Tiden – Arbetstid, arbetstakt och återhämtning.

Privatekonomi – Lön, anställningsbarhet och trygghetssystem.

Privat social situation – Familj, vänner och fritid.

Arbetssocial situation – Inkludering, attityder i organisationen och ledarskap.

Arbetsuppgift – Arbetstillfredsställelse, självförverkligande och meningsfulla uppgifter.

Kompetens – Förmågor, kunskap och kompetensutveckling.

Källa: swAge-modellen utarbetad av Kerstin Nilsson

Jobba längre och få mer pension

Ju längre du väntar med att ta ut din pension, desto högre blir den. Pensionsmyndigheten har uppskattat att den sammanlagda pensionen i snitt blir 7 till 8 procent högre för varje år som du väljer att skjuta upp pensionsuttaget.

På minpension.se ser du alla delar i din pension. Där kan du testa olika alternativ och se din pension påverkas av när du väljer att ta ut pensionen.