Pensionspengar kan lindra effekterna av coronakrisen

Coronavirusets härjningar påverkar inte bara människors hälsa. Många företag kämpar för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Det gäller inte minst företag som levererar och tillverkar sjukvårdsmaterial, läkemedel eller andra livsnödvändiga produkter och tjänster.

KPA Pension har investerat 340 miljoner kronor i en obligation från Världsbanken för att dessa företag ska få förutsättningar att fortsätta sin verksamhet och kunna behålla sina medarbetare.

– KPA Pensions första och största fokus är alltid våra kunder. Just nu arbetar många av dem i utmanande miljöer, inte minst inom vården. Vi är stolta över att vi kan investera för att stötta dessa sektorer i dag. Där gör pengarna nytta nu och kommer sen våra kunder till glädje som pensioner den dag arbetslivet är över, säger Britta Burreau.

Genom att investera pensionspengarna hållbart ser vi till att våra kunder får trygga och bra pensioner samtidigt som pengarna kommer till nytta redan i dag.

Vad är en obligation?

En obligation är en investering som ger en viss ränta. Den som ger ut obligationen behöver pengar och den som köper obligationen vill investera pengarna till en viss ränta. Det kan vara ett land, en kommun, ett större företag eller som i detta fall Världsbanken som ger ut en obligation.