Så påverkas pensionen av coronakrisen

Coronakrisen påverkar världens finanser. Även pensionerna berörs. Men olika pensioner påverkas på olika sätt. Och många pensioner är faktiskt konstruerade för att minska riskerna vid just den här typen av situationer och för att kunna klara kraftiga rörelser på börsen.

Hur mycket just din pension påverkas beror också på hur långt du har kvar till pensionen. Många som snart ska gå i pension är oroliga för den egna pensionen. Smart nog är många pensioner åldersanpassade så att riskerna minskar när du närmar dig pensionen.

Ett bra sätt att hantera oro är att skaffa dig kunskap och få koll på din egen pension. Här får du veta på vilket sätt de olika delarna i pensionen påverkas av krisen.

Allmän pension

Den allmänna pensionen får du från staten. Den består av två delar. 

Den största delen är inkomstpension. Den påverkas inte direkt av oron på finansmarknaden. I stället bestäms den varje år utifrån löneutvecklingen. Pensionsmyndigheten, som är den myndighet som ansvarar för den allmänna pensionen, har meddelat att vissa grupper kan komma att få en något lägre pension nästa år. Det beror på att löneutvecklingen har varit sämre på grund av många permitteringar och att arbetslösheten har ökat i landet.

Den andra, mindre delen, i den allmänna pensionen är premiepension. Det är den del du själv kan välja att placera i fonder. Om du inte har gjort något val har dina pengar placerats i den så kallade Såfan. Det är en fond där risken minskar när du närmar dig pensionen. Har du själv valt fonder så är det klokt att kolla upp risknivån i dina fonder så att den passar dina behov. De fonder som har en stor andel aktier är mest utsatta för börsens upp och nedgångar. Räntefonder påverkas mindre. I samband med att du går i pension kan du välja om du vill flytta din premiepension till en traditionell försäkring med garanti eller om du vill ha kvar dina fonder.

Tjänstepension

Tjänstepensionen är den pension som din arbetsgivare betalar in till. Du som jobbar inom kommun eller region kan själv välja om pensionen ska placeras i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring. De allra flesta av våra kunder har en traditionell försäkring. I den är en viss del garanterad. Denna del påverkas inte alls av om börsen går upp eller ner. Däremot kan avkastningen bli lägre än tidigare. En traditionell försäkring är ett bra alternativ som ger dig trygghet när det är oroligt på börsen.

Har du valt en fondförsäkring är den mer utsatt för börsens rörelser. Om du inte har valt fonder själv så har du ett åldersanpassat sparande. Där är risken högst i början och minskar sedan med åldern. Har du valt fonder själv kommer dina pensionspengar att föras över till en traditionell försäkring med garanti när du är 60 år. Din tjänstepension betalas alltid ut från en traditionell försäkring, oavsett om du har valt fonder själv eller inte.

Logga gärna in på Mina sidor för att få koll på din tjänstepension hos KPA Pension.

Eget sparande

Många har ett eget sparande för pensionen. För de allra flesta är det en ganska liten del av den totala pensionen. Om du planerar att snart gå i pension och vet att du kommer att behöva pengarna snart kan det vara bra att se över ditt sparande och kanske välja ett sparande med lägre risk.