KPA Pension förbättrar försäkringserbjudandet

Under 2021 har KPA Pension sett över försäkringserbjudandet och gjort ett antal förbättringar för att möta behov och önskemål som ni, våra kunder, har.

I samband med detta har vi också uppdaterat försäkringsvillkoren för förmånsbestämda pensionsförmåner. De nya villkoren gäller från och med den 1 december och finns publicerade på kpa.se och på Entrésidan under Broschyrer och blanketter.

Utökade möjligheter till delinlösen av ansvarsförbindelsen

För ansvarsförbindelsen öppnar vi nu upp för delinlösen av individer som är under utbetalning, dvs. inlösen av äldre bestånd. Detta ger en direkt resultateffekt, vilket har varit eftersträvansvärt från många kunder.

Ny möjlighet till delinlösen av avsättningen

För den förmånsbestämda ålderspensionen har vi fram till nu haft en allt eller inget-lösning. Efter önskemål från kunder finns nu även möjlighet att lösa in delar av avsättningen. Utgångsläget är att successivt börja med aktiva medarbetare för att sedan lösa in tidigare medarbetare och sist de som är pensionärer.

På KPA Live sändningen den 19 oktober berättade Johnny Wiberg om hur kan man använda försäkring som ett strategiskt verktyg för att trygga pensionsåtaganden. Logga in och se sändningen i efterhand på Entrésidan.

Ny modell för överskottshantering

För er som kommit överens med KPA Pension om att ha en egen överskottsfond har vi tagit fram en ny modell för överskottshantering och årlig värdesäkring av pensionsförmånerna. Modellen innebär att den årliga värdesäkringen av pensionsförmånerna görs innan eventuellt resterande överskott förs över till överskottsfonden. Den nya modellen innebär att underlaget för särskild löneskatt blir lägre.

Ta kontakt med er kundansvarig om ni har frågor eller för att diskutera en eventuell inlösen!