Nytt i Nya KPA Direkt

I höst har vi gjort ett antal, både större och mindre förbättringar i Nya KPA Direkt. Inte bara för er arbetsgivare utan också ny funktionalitet för våra individkunder som vill gå i pension.

Här nedan finns ett axplock med några av nyheterna. Bland annat en digital dödsfallsanmälan för våra administrationskunder som vi informerat om i tidigare nyhetsbrev. Läs mer om vad som levererats under Aktuellt på Entrésidan till Nya KPA Direkt. 

Förbättrad funktionalitet för att gå i pension via Mina sidor

  • Alla individkunder (A)KAP-KL, både med traditionell och fondförsäkring, kan gå i pension via Mina sidor på kpa.se.
  • Inte längre några krav på ett särskild storlek på pensionskapitalet och/eller om det gäller en engångsutbetalning för att kunna gå i pension via Mina sidor. 
  • Den som valt återbetalningsskydd kan välja att beräkna sin pension både med och utan återbetalningsskydd. Vill man ta bort det kan man göra det i samma ansökan.

Digitala pensionsbeslut

Efter önskemål från er kunder har vi gjort det möjligt för arbetsgivare att välja bort de postala pensionsbesluten och endast låta beslutet skickas per post till arbetstagaren. Hör av dig till kundkontakt@kpa.se för att ändra detta.

Anmäla dödsfall digitalt

Vi har digitaliserat dödsfallsanmälan för TGL-KL och Familjeskydd AKAP-KL för kunder med administrationsavtal. I och med det blir hanteringen mer effektiv och enklare för den som handlägger dödsfall. Dödsboets ansökan om ersättning till efterlevande har också digitaliserats via inloggning på Mina sidor på kpa.se.

Vi lanserade detta för KPA Pensions administrationskunder i månadsskiftet september/oktober. Sedan dess har vi fått in ca fem digitala dödsfallsanmälningar per dag. Inom någon månad kommer vi lansera detta för resterade kunder, till exempel bolag, stiftelser, förbund och församlingar.

Logga in till Entrésidan och läs mer