Vi ser till att dina pensionspengar inte går upp i rök

Vår viktigaste uppgift är att du ska få en trygg och bra pension. Därför är vi noggranna med hur dina pensionspengar placeras. Nu skärper vi reglerna ytterligare.

Samtidigt som vi vill att pengarna ska växa så ska det inte ske på bekostnad av människors hälsa, eller bidra till ett sämre klimat. Det är därför vi har strikta regler för hur pengarna får placeras. Reglerna innebär till exempel att vi inte investerar i bolag som tillverkar vapen, spel, alkohol, porr eller tobak.

Vi skärper reglerna ytterligare

Från och med nu utesluter vi också bolag som tillverkar icke-medicinsk cannabis eller som sysslar med distribution av tobak. Det är branscher som skadar människors hälsa och det vill vi inte att dina pensionspengar ska medverka till. I stället satsar vi på företag som tar hänsyn till både människor och miljö. Vi är övertygade om att det lönar sig i längden.

Läs mer om hur dina pensionspengar placeras