Avtalsquizet

Har du koll på det nya pensionsavtalet AKAP-KR? Testa dina kunskaper med vår avtalsquiz! De rätta svaren hittar du längst ner på sidan.

Fråga 1

Varför införs ett nytt avtal? Flera alternativ kan vara rätt.

1. Det är mer anpassat utifrån att människor oftare byter jobb
X. Det är mer anpassat för att livslängden ökar och människor jobbar längre
2. Systemet är enklare att förstå

Fråga 2

När börjar avtalet gälla?

1.  Det har redan börjat gälla
X.  2023
2.  2025

Fråga 3

Hur mycket betalar arbetsgivaren in till min pension för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp?

1.  4%
X. 5%
2.  6%

Fråga 4

Hur mycket betalar arbetsgivaren in till min pension för lön över 7,5 inkomstbasbelopp?

1.  28%
X. 31,5%
2.  36%

Fråga 5

När kan jag tidigast ta ut min pension?

1.  55 år
X.  60 år
2.  65 år

Fråga 6

Under hur lång tid kan jag ta ut min pension?

1.   Från 5 år och livet ut
X. Från 7 år upp till 20 år
2.  Från 10 år och livet ut

Fråga 7

Vem bestämmer hur pensionsavtalen ska se ut?

1.   Arbetsgivarna och facken
X. Regeringen
2.  Försäkringskassan

Rätt svar

Fråga 1 = 1, X, 2, Fråga 2 = X, Fråga 3 = 2, Fråga 4 = X, Fråga 5 = X, Fråga 6 = 2, Fråga 7 = 1