Så hjälper dina pensionspengar till att hindra svält

Kriget i Ukraina ökar risken för en global svältkatastrof. Det beror på att Ukraina och Ryssland står för en stor del av världens produktion av vete och majs, grödor som är basföda för miljarder av människor.

För att stötta kampen mot hunger och fattigdom går KPA Pension in med 440 miljoner kronor i en obligation som ska hjälpa till att minska matbristen i världen. Pengar som samtidigt tryggar framtida pensioner.

Det är FN-organet International Fund for Agricultural Development (IFAD) som ger ut obligationen. Pengarna ska bland annat hjälpa småskaliga jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna, få tillgång till leveranskedjor och nya marknader. Det stimulerar landsbygdsekonomierna och bidrar direkt till flera av FN:s mål för hållbar utveckling, särskilt att utrota hunger och fattigdom.