Dialoger som ger resultat

Vårt viktigaste uppdrag är att se till att du får en så bra pension som möjligt när det är dags. Samtidigt försöker vi påverka företagen som dina pensionspengar placeras i att agera hållbart. Ibland kan man få intrycket av att hållbarhet ofta är mycket snack och lite verkstad. Men för oss är det ofta snacket som gör skillnad.

Vi placerar dina pensionspengar i olika tillgångar. En viktig tillgång är aktier i svenska och utländska företag. Företag som tar hållbarhetsfrågor på allvar och har en plan för att minska sina klimatavtryck är de som har bäst förutsättningar att lyckas. Därför vill vi att de företag vi investerar har ett aktivt hållbarhetsarbete.

Vi påverkar företag att agera mer hållbart

Att agera som ansvarsfull ägare handlar alltså om att din pension ska bli så bra som möjligt samtidigt som världen förhoppningsvis kan bli en lite bättre plats. Genom att föra dialog kan vi påverka de företag vi äger att agera mer hållbart. Ibland träffar vi företagen enskilt och ibland går vi ihop med andra ägare i gemensamma initiativ. 

Dialogerna kan ha olika syften beroende på vilka utmaningar det aktuella företaget har. När det till exempel handlar om företag med stora utsläpp kan påverkansarbetet handla om att bolaget ska anta vetenskapligt förankrade klimatmål.

Under 2022 hann vi med hela 136 påverkansdialoger där vi tog upp allt från klimatomställning till hållbar antibiotikaanvändning bland djur.

Mer om hur vi jobbar med ansvarsfullt ägande