Ett tufft år behöver inte påverka pensionen

I dagarna får du ett årsbesked från oss i Kivra eller med vanlig post. Där kan du se hur dina pensionspengar har utvecklats under året som gått.

De senaste åren har varit en glad läsning och vi har kunnat se hur pensionspengarna vuxit. 2022 har däremot varit ett tufft år där krig, ränteläge, nedgångar på börsen i kombination med rekordhög inflation fått de flesta av oss att hålla hårdare i plånboken. Det ekonomiska läget märks också i ditt pensionssparande. Men det finns några saker som är bra att komma ihåg: 

Tjänstepension är ett sparande på lång sikt

Tjänstepensionen är ett långsiktigt sparande som fylls på under en lång tid. Resultatet för ett enskilt år får inte så stor effekt på din slutliga pension. 

Det har gått bra för ditt sparande

De senaste åren har avkastningen varit riktigt bra och det kan dämpa effekterna av sämre tider. 

Risken är anpassad till din ålder

De allra flesta av våra kunder stannar i vår entrélösning där risken anpassas till din ålder. Om du i stället själv har valt fonder är det en god idé att se över dem då och då för att se till att de har en risknivå som passar din nuvarande situation. 

Vi erbjuder alltid låga avgifter

Med ränta på ränta-effekten får avgifterna stor betydelse för din framtida pension.    

Fondförsäkring ökar möjligheterna till hög avkastning

Slutligen kan du ta med dig att möjligheterna till en hög avkastning ökar för dig som sparar till tjänstepensionen i fonder. Samtidigt innebär fonder att ditt sparande utsätts för börsens svängningar. Men eftersom sparandet till tjänstepensionen kan pågå i 30-40 år hinner tillfälliga nedgångar återhämta sig. 

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.