Många goda år dämpar effekten i sämre tider

I dagarna får du ett årsbesked från oss i Kivra eller med vanlig post. Där kan du se hur dina pensionspengar har utvecklats under året som gått.

I många år har årsbeskedet varit en trevlig läsning och vi har kunnat se hur pensionspengarna vuxit. 2022 har däremot varit ett tufft år där krig, ränteläge, nedgångar på börsen i kombination med rekordhög inflation har fått de flesta av oss att hålla hårdare i plånboken. Det ekonomiska läget märks också i ditt pensionssparande. Men det finns några saker som är bra att komma ihåg: 

Tjänstepension är ett sparande på lång sikt

Tjänstepensionen är ett långsiktigt sparande som fylls på under en lång tid. Resultatet för ett enskilt år får inte så stor effekt på din slutliga pension. 

Risken är anpassad till din ålder

De allra flesta av våra kunder stannar i vår entrélösning. Där anpassas risken till din ålder genom att ditt sparande successivt har flyttats över till en blandfond med en mindre andel aktier. Om du i stället själv har valt fonder är det en god idé att se över dem då och då för att se till att de har en risknivå som passar din nuvarande situation. 

Vi erbjuder alltid låga avgifter

Med ränta på ränta-effekten får avgifterna stor betydelse för din framtida pension.   

Trygg utbetalning av din pension

Din pension kommer att betalas ut från en traditionell försäkring med en garanterad del. Det ger dig en trygg och förutsägbar pension. 

Det har gått bra för ditt sparande

Slutligen ska du ta med dig de senaste årens positiva utveckling när avkastningen har varit riktigt bra. Den dämpar effekterna av sämre tider. 

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.