Nu blir det lättare att välja hållbara fonder

Det allra viktigaste för dig är såklart att de fonder som ingår i din tjänstepension bidrar till att du får en bra pension när det blir dags. Men allt fler får upp ögonen för hållbara fonder och vill ha ett sparande som ger bra avkastning och samtidigt bidrar till omställningen.

Från 2021 gäller en ny EU-förordning som ska göra det lättare för dig som kund att välja hållbara finansiella produkter. Det innebär bland annat att alla fonder ska ha jämförbar information om fondens miljörelaterade och sociala egenskaper. Dessutom får hållbara fonder en ny typ av märkning. Fonder som främjar hållbarhet men inte har det som mål klassificeras som ljusgröna eller artikel 8. Mörkgröna fonder, artikel 9, är fonder där hållbarhet är målet för investeringarna. Samtliga fonder KPA Pension erbjuder är artikel 8 eller 9.

KPA Pension har inte något eget fondbolag. I stället erbjuder vi externt förvaltade fonder som lever upp till högt ställda hållbarhetskrav. Vi har inga fonder med företag som tillverkar tobak, alkohol, spel, vapen eller pornografi. Dessutom ställer vi krav på fondbolagen att de ska påverka bolagen som ingår i fonderna att agera hållbart.